TS-ogn

Toyota Sportscar - Owners Group Norway 

All info relatert til klubben og forumet.
 #387436  av inzane2012
 15 apr 2011 04:59
Fra nå av vil vi gi beskjed her hver gang det blir gjort endringer, eller tillegg av vårt reglement som gjelder her på forumet.
Så når dere ser at det har kommet noe nytt på disse sidene vil vi be om at dere sjekker ut dette så fort som mulig slik at alle får det med seg.
 #387437  av inzane2012
 15 apr 2011 05:05
Tillegg i §3 Emnetittel: Emner i Privatsalg forumet skal alltid begynne med enten "Selges", "S" eller "V.S" for salg, og "Ø.K" for kjøp.

Vil fra nå av instendig be alle som legger ut nye tråder i privatsalgs forumet om å passe på dette. Dette er for at det skal bli mer oversiktelig slik at mann med en gang ser om det noe som selges, eller noen som ønsker noe kjøpt...

Gjenntatte brudd på dette i fremtiden vil i værste fall føre til at tråden bli slettet.
 #387472  av inzane2012
 15 apr 2011 14:59
Tillegg:

Antall advarsler som fører til utestenging:
Systemet går trinnvis, det vil si at etter at man har gjort steg 1, så er man på steg 2, for så steg 3.

Steg 1 - 3stk advarsler resulteterer i 1 uke med utestenging.
Steg 2 - 2stk advarsler resulteterer i 2 uker med utestenging.
Steg 3 - 1stk advarsel resulteterer i 3 uker med utestenging, fortsetter adferden resulteres det i permanent utestenging.
 #390066  av inzane2012
 10 mai 2011 16:07
Endring i §3 Emnetittel:

Emner i Privatsalg forumet skal alltid begynne med enten "Selges", "S" eller "V.S" for salg, og "Ø.K" for kjøp.

Denne delen har nå blitt fjernet pga oppretting av egene forum for kjøp og salg av deler.

Husk nå på å poste i rett kategori folkens, bildeler i Deler (kjøp eller salg) og alt som ikke har med bil å gjøre i Privatsalg
 #413092  av inzane2012
 05 jun 2012 02:35
Ny regel ang kjøp og salg

Har fått noen rapporter på personer som kommenterer i kjøp og salg delen som overhodet ikke har som intensjon å kjøpe f.eks bilen som er annonsert, eller div. bildeler. Dette virker ødeleggendes for selger og potensielle kjøpere, og går under sabotering av tråden. Men for å gjøre ting litt lettere velger vi nå å lage en egen paragraf i forum reglementet som går spesifikt på dette.
Vi oppfordrer alle som oppretter kjøp og salgs tråder om å følge godt med på trådene sine, og å bruke rapporteringsfunksjonen dersom dere mener noen bryter med denne paragrafen.

§13 Kjøp/salg: Personer som ikke har som intensjon å kjøpe objektet, eller som ikke har noe med salg av objekter på forumet, bes om ikke å kommentere i kjøp og salgs tråder. Dette gjelder kommentarer som går på pris, utseende, tilstand osv. Det vil skal vere en diskusjon som går mellom kjøper og selger, og ikke personer som bare er ute etter å ytre sine meninger.
 #419552  av inzane2012
 26 sep 2012 06:04
Tillegg til §13 Kjøp/Salg: Opprettelse av falske tråder er og å se på som ett brudd på denne paragrafen, og vil bli slettet så fort det er misstanke om det.
 #419566  av MR2i
 26 sep 2012 14:40
Dersom pris på en brukt del er vesentlig høyere enn ny del, bør andre kunne bemerke dette uten at det faller inn under brudd. Vi har et eksempel på det i salgstrådene nå.